Poł±czenie z baz± się nie powiodło.Błąd. Połączenie nie powiodło się!select * from greetings where DATE(added) = CURDATE() order by id desc;